Website İletişim Formu Aydınlatma

WEBSİTESİ İLETİŞİM FORMU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca ELSON HAVA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ (“Biz”, “Elson”) olarak sizlerin FROUMANN.com internet sitemiz (“Websitesi”, “Websayfası”) üzerinden bizimle iletişime geçmek için doldurduğunuz iletişim formuna dair kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

Kişisel verileriniz;

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,

 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,

 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve

 • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

 Elson Tarafından İşlenen Veri Türleri

Kimlik: Elson ziyaretçilerinin Ad Soyad verileri iletişim formunun doldurulması ile otomatik yollarla işlenmektedir. Elson’ın iletişim formunu doldurmak amacı ile aldığı Ad Soyad verisini işlemekte meşru menfaati bulunmaktadır. Alınan kimlik verisi yalnızca uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılabilecektir.

İletişim: Elson ziyaretçilerinin Telefon Numarası ve E-posta Adreslerini iletişim formunun doldurulması ile otomatik yollarla işlemektedir. Elson’ın iletişim formunu doldurmak amacı ile aldığı Telefon Numarası ve E-posta Adresi verisini işlemekte meşru menfaati bulunmaktadır. Alınan veriler hiçbir 3. Kişiye aktarılmamaktadır.

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

İletişim formuna ilişkin kişisel verilerinizin,

 • işlenip işlenmediğine

 • işlenme amacına

 • yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair bilgi edinme;

 • amacına uygun işlenmesini,

 • yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,

 • ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve

 • uğradığınız zararların tazmin edilmesini talep etme;

 • otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara​ itiraz etme.

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

 • info@froumann.com adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
 • “ 75. YIL OSB MAH. 21. CAD. NO:8 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR” adresine elden teslim etmek suretiyle veya Noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Bilgi Al!

WhatsApp ile iletişime geç