Testlerle Kanıtlanmış Sonuçlar

1. + Virüsleri filtreler
SARS COV-2 virüsünü %99 oranında temizler
2. + Astım ve Alerji Dostudur
Froumann N80 ve N90 model cihazları için sertifika testleri Avrupa Alerji Araştırma Vakfı Merkezi (ECARF) tarafından yapılmış, cihazının başarısı kaydedilmiş ve “Astım ve Alerji Dostu” sertifikasını almıştır.
3. + Mikroorganizmaları filtreler
4. + Mikrobiyal yükü azaltır
5. + Maya, Küf ve Bakterileri azaltır

NELERİ TEMİZLER?

Bilgi Al!

WhatsApp ile iletişime geç