+90 212 801 19 15
bilgi@froumann.com

Üyelik Aydınlatma

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca ELSON HAVA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  (“Biz”, “Elson Hava Teknolojileri”) olarak froumann.com’a kayıt olma sırasında paylaştığınız verilerinize ilişkin sizleri; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

Kişisel verileriniz,

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
 • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

 

Veri Kategorisi Kişisel Veriler İlgili Kişi İşleme Amacı İşlememizdeki Hukuki Sebep Toplama Yöntemi Veri Aktarımı
 

Kimlik

 

 

 

 

 

Ad Soyad

 

 

 

 

Aday Üye Aday Üye’nin profilini oluşturmak Aday Üye’nin kayıt sürecinin yürütülmesi bakımından Kimlik verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması Kayıt Formu ile, otomatik Yalnızca uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılabilecektir.
İletişim Telefon Numarası Aday Üye Aday Üye’ye doğrulama ve bilgilendirme mesajları yollamak, siparişiyle ilgili iletişime geçmek Üyeliğin gerçekleşmesinden sonra aday üye iletişime geçmek bakımından İletişim verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması Kayıt Formu ile, otomatik Yapılmıyor.
İletişim Adres Aday Üye Aday Üye’ye siparişini ulaştırmak Aday Üye’nin yapacağı alışverişi ulaştırmak bakımından İletişim verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması Kayıt Formu ile, otomatik Yapılmıyor.
İletişim E-Posta Adresi Aday Üye Aday Üye’ye doğrulama ve bilgilendirme amaçlı iletiler gönderme Üyeliğin gerçekleşmesinden sonra aday üye iletişime geçmek bakımından İletişim verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması Kayıt Formu ile, otomatik Yapılmıyor.

 

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kişisel verilerinizin,

 • işlenip işlenmediğine,
 • işlenme amacına,
 • yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

bilgi edinme;

 • amacına uygun işlenmesini,
 • yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
 • ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
 • uğradığınız zararların tazmin edilmesini

talep etme;

 • otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

itiraz etme.

 

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

 • info@froumann.com adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
 • “ 75. YIL OSB MAH. 21. CAD. NO:8 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR” adresine elden teslim etmek suretiyle veya Noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.

 

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.