+90 212 801 19 15
bilgi@froumann.com
FROUMANN HEPA FİLTRELİ HAVA TEMİZLE CİHAZININ

MİKROBİYAL ETKİNLİK ANALİZİ

﹡Froumann Hava Temizleme Sistemleri virüslere karşı medikal maske kadar koruyuculuk sağlamaktadır.

Bağımsız mikrobiyoloji labaratuvarı Microbiota tarafından yapılan testlerde Froumann N90 Model Profesyonel Hava Temizleme Sistemleri ile ortam havasında bulunan mikrobiyal yükün %85-99 arasında bir değerde cihaz tarafından tutularak havayı temizlediği belirlenmiştir.

100 m2’lik kapalı alanın mikrobiyal yükünde artış sağlanarak cihaz 3. kademede 120 dakika boyunca çalıştırılmış ve hava örneklem cihazı ile bakteriyal ve maya/küf yükleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre alanda bulunan bakteriyal ve maya/küf yükünde %99 oranında bir azalma olduğu belirlenmiştir.

Eş zamanlı gerçekleştirilen partikül ölçme analizinde ise 120. dakika sonunda %84 oranında azalma gözlemlenmiştir. Froumann N90 Model Profesyonel Hava Temizleme Sistemleri çalıştırılırken filtrelerden geçen havanın çıkış noktasından hava örneklem cihazı ile bakteriyal ve maya/küf yükleri belirlenmiş ve %99 oranında bir azalma tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, Froumann N90 Model Profesyonel Hava Temizleme Sistemleri ortamda bulunan mikrobiyal yükün kontrolünde ve etkin olarak azaltılmasında etkili olduğu belirlenmiştir. Hava temizleme cihazı 3. ve 5. kademede çalıştırıldığında mikrobiyal yükteki ve partikül sayısındaki azalmanın yakın değerlerde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Froumann N90 Model Profesyonel Hava Temizleme Sistemleri ile hem bir ortamın normal koşullarda sahip olduğu mikrobiyal yükü, hem de mikrobiyal yükün artması durumunda etkin biçimde havadaki mikroorganizmaları temizleyebildiği belirlenmiştir. Çalışmalarda partikül ölçme cihazı ile eş zamanlı yapılan testlerde 0.3 m çapındaki partikül boyutu sayısı ile mikrobiyal yük arasında korelasyon olduğu tespit edilmiş olup ; her iki testin sonuçları birbirini desteklemektedir.

Tüm dünya ve ülkemizin de içinde bulunduğu COVID-19 salgını nedeniyle özellikle toplu yaşam alanları hava kalitesinin artırılması ve ortam havasının temizlenmesi gibi kriterlerin önemi artmıştır. Günlük yaşantımızda tıbbi maske kullanımı zorunlu hale getirilmiş olup, bu maskelerin ilgili standartlara göre %98 oranında mikrobiyal geçişe engel olması beklenmektedir. Ortam havasının mikrobiyal yükünün kontrol edilmesi de maskeler kadar önem arz etmektedir. Analizleri gerçekleştirilen Froumann N90 Model Hava Temizleme Cihazı ile ortam havasında bulunan mikrobiyal yükün %85-99 arasında bir değerde cihaz tarafından tutularak havayı temizlediği belirlenmiştir..

SERTİFİKALAR ve

STANDARTLAR

EC/EN 60335-1, Safety Standards for Household and similar electrical appliances
TS/EN 60335-1, Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için güvenlik kuralları
IEC/EN 60335-2-65, Household and similar electrical appliances- Safety –Part 2 – 65: Particular requirements for air – cleaning appliances
TS EN 60335-2-65, Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için güvenlik kuralları - bölüm 2 - 65 : Hava temizleme cihazları için özel kurallar
EN 55014-1, Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission
TS/EN 55014-1, Elektromanyetik uyumluluk-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli aletler ve benzeri cihazlar için özellikler- Bölüm 1: Yayılım
EN 55014-2, Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard
TS/EN 55014-2, Elektromanyetik uyumluluk-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan cihazlar, elektrik aletleri ve benzeri cihazlar için gereksinimler- Bölüm 2: Bağışıklık - Ürün aile standardı