+90 212 801 19 15
bilgi@froumann.com
FROUMANN N90 ve N100 MARKA HEPA FİLTRELİ HAVA TEMİZLE CİHAZININ

FİLTRE ÇIKIŞI MİKROBİYAL ETKİNLİK ANALİZİ RAPORU


Analizler sonunda Froumann N90 model hava temizleme cihazı 3. kademede çalıştırılırken filtrelerden geçen havanın çıkış noktasındaki bakteriyal yükte yaklaşık %98 maya/küf yükünde %100, 5. kademede bakteriyal yükte ise %99, maya/küf yükünde ise %100 oranında bir azalma tespit edilerek hepa filtrenin etkinliği değerlendirilmiştir. Froummann N100 cihazı ile aynı çalışmalar yapılmış ve 3. kademede yaklaşık olarak bakteriyal yükte %98 maya/küf yükünde %97, 5. kademede bakteriyal yükte %99 maya/küf yükünde ise %100 oranında azalma tespit edilmiştir.

SERTİFİKALAR ve

STANDARTLAR

EC/EN 60335-1, Safety Standards for Household and similar electrical appliances
TS/EN 60335-1, Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için güvenlik kuralları
IEC/EN 60335-2-65, Household and similar electrical appliances- Safety –Part 2 – 65: Particular requirements for air – cleaning appliances
TS EN 60335-2-65, Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için güvenlik kuralları - bölüm 2 - 65 : Hava temizleme cihazları için özel kurallar
EN 55014-1, Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission
TS/EN 55014-1, Elektromanyetik uyumluluk-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli aletler ve benzeri cihazlar için özellikler- Bölüm 1: Yayılım
EN 55014-2, Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard
TS/EN 55014-2, Elektromanyetik uyumluluk-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan cihazlar, elektrik aletleri ve benzeri cihazlar için gereksinimler- Bölüm 2: Bağışıklık - Ürün aile standardı